Zorgprogramma's

Wat zijn zorgprogramma's

Door de zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgprogramma’s worden ontwikkeld. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma’s, deels zullen de zorgprogramma’s onder eigen beheer worden ontwikkeld. De zorgverleners van het MCH-S ontwikkelen deze zorgprogramma’s binnen hun coöperatieve vereniging. Dat sluit aan bij wat Menzis aan nastreeft; namelijk regionaal en lokaal ketenzorg inkopen.  

We ontwikkelen aandoeningsgerichte zorgprogramma’s, zoals:

 • Hartfalen;
 • Houdings- en Bewegingsapparaat (HBA);
 • Gezamenlijk spreekuur dermatologie;
 • Oncologie;
 • Palliatieve terminale zorg. 

Ook willen we doelgroepgerichte zorgprogramma’s worden ontwikkeld; doelgroepen kunnen zijn:

 • kwetsbare ouderen (ook jonger dan 75 jaar, dus aanvullend op SamenOud);
 • kinder- en jeugdzorg;
 • patiënten binnen de GGZ;
 • verstandelijk gehandicapten;
 • patiënten met neurologische aandoeningen.

Voorts willen we ‘preventieprogramma’s (dus niet alleen secundaire of tertiaire preventie, maar ook primaire preventie) ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op:

 • leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering;
 • sportbeoefening, beweging.

Bij een doelgroepgerichte benadering en bij ‘preventieprogramma’s past het om een professional aan te stellen die als regisseur hulp verleent aan en contact onderhoudt met de bedoelde doelgroep, los van eventuele medische of sociale problemen. Deze zogenoemde ‘casemanager’ is niet medisch eindverantwoordelijk, maar wel in belangrijke mate organisatorisch verantwoordelijk. De casemanager vervult in de advisering en begeleiding van de patiënt / cliënt en zijn omgeving een cruciale rol.

800x600