Patiënt / cliënt

Het wordt wel eens vergeten, maar het gaat in de zorg en in het sociale domein toch echt om twee categorie personen: de professional en de patiënt / cliënt. Daarvan zijn we ons in het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer zeer bewust. We betrekken dan ook de patiënt / cliënt bij de ontwikkeling van het gebouw en bij de ontwikkeling van zorgprogramma's en zorgpaden. We hebben daarom al in een vroeg stadium de samenwerking met Zorgbelang Groningen gezocht. Periodiek is er overleg over de voortgang met Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen. Ook heeft Jolanda namens haar achterban tijdens de inspirerende bijeenkomst van 26 oktober 2016 in Hotel Faber het belang van de inbreng van de patiënt / cliënt benadrukt en met fraaie voorbeelden toegelicht. Toen bleek ook van de kennis en ervaring die de adviseurs van Zorgbelang Groningen door hun jarenlange betrokkenheid bij initiatieven als dit, hebben opgedaan. 

Die kennis en ervaring willen we graag benutten. Vandaar dat Zorgbelang Groningen de komende maanden officieel gevraagd zal worden samenwerkingspartner te worden van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Natuurlijk staat de patiënt / cliënt van het Medsich Centrum zelf voorop en willen we graag haar/zijn visie, kennis, ervaring en ideeën vernemen, en maar ondersteuning door Zorgbelang Groningen lijkt ons onontbeerlijk. Dat betekent dat zodra we de samenwerking formaliseren Zorgbelang Groningen zich in beginsel - en voornamelijk - dienstbaar aan de patiëntenpopulatie van MC Hoogezand-Sappemeer zal opstellen, maar als het nodig of wenselijk is ook sturend. 

Onze contactpersoon bij Zorgbelang Groningen is: Jolanda Fritsma (j.fritsma@zorgbelang-groningen.nl)

Voor informatie over Zorgbelang Groningen, zie: www.zorgbelang-groningen.nl