Terug naar Nieuws

Zeer inspirerende bijeenkomst van zorgverleners MC Hoogezand-Sappemeer

Gepubliceerd op:
Zeer inspirerende bijeenkomst van zorgverleners MC Hoogezand-Sappemeer

Na afloop waren de reacties eensgezind enthousiast: iedereen vond de bijeenkomst van 26 oktober 2016 in Hotel Faber in Hoogezand-Sappemeer met de zorgverleners die de intentie hebben om zich te vestigen in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan de Erasmusweg in Hoogezand-Sappemeer zeer inspirerend. Het werd de kick-off van een samenwerking tussen hulpverleners van diverse disciplines die moet leiden tot een betere samenwerking tussen hulpverleners in de zorg onderling en met hulpverleners in het sociale domein. 

De inbreng van ieder van de deelnemers gaf vertrouwen aan elkaar en ook aan partijen als Zorgbelang (t.b.v. de patiënt) en Triodoos Bank als beoogde geldverstrekker (t.b.v. de financiering). Het werd dan ook een zeer insprirende bijeenkomst, daar waren alle deelnemende zorgverleners het na afloop over een. Zij waren door de initiatiefnemers van het nieuw te bouwen Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) uitgenodigd, omdat zij te kennen hebben gegeven met elkaar in en vanuit het MCH-S met en rondom de patiënt te willen samenwerken. Het afgelopen jaar is volop besteed aan het interesseren van zorgverleners voor een vestiging in het MCH-S, de indeling en vormgeving van het gebouw, de samenwerking en de financiering van het gebouw. We zijn goed gevorderd en nu waren we zover dat we ook graag weer wilden overleggen met alle zorgverleners tegelijk die de intentie hebben uitgesproken om zich in het MCH-S te gaan vestigen.

Met de bijeenkomst willen we een begin maken met het proces om te komen tot de zorginhoudelijke samenwerking tussen de zorgverleners van het MCH-S. Dat is om meerdere redenen. We willen betrokkenheid creëren, ieders visie op en ambitie voor multidisciplinaire zorgverlening bespreken, komen tot zorgprogramma’s en het vertrouwen verkrijgen in elkaar en van geldverstrekkers voor de bouw van het gezondheidscentrum. Zo wil de Triodosbank graag investeren in een samenwerking die ambitieus, vernieuwend en succesvol is, maar wel het vertrouwen krijgen in de samenwerking en in de samenwerkingspartners. We hadden dan ook de Triodosbank uitgenodigd om het vertrouwen te krijgen dat de samenwerking in en vanuit het MCH-S een succesvolle zal worden en dat de continuïteit daarvan min of meer gewaarborgd zal zijn.  

De bijeenkomst werd geopend door Bart Doornbusch, adviseur en procesbegeleider. Hij verzorgde ook de inleiding en vertelde van de visie op de samenwerking en de ambitie die de initiatiefnemers van het MCH-S hebben. De drie doelstellingen van de in Amerika in 2008 geintroduceerde Triple Aim-filosofie worden nagestreefd: betere gezondheid van de populatie, hogere (ervaren) kwaliteit van zorg en beheersbare en zo mogelijk lagere kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de populatie. Verder willen de initiatiefnemers de patiënt niet zozeer als patiënt, verzekerde en inwoner van Hoogezand-Sappemer zien, maar vooral als mens. Vandaar dat in het initiatief de patiënt centraal staat en Zorgbelang Groningen ook was uitgenodigd. Na de inleiding vertelden alle deelnemers van hun visie op de samenwerking en hun ambitie.     

 

Jerusalema Challenge

Jerusalema Challenge
 Jerusalema Challenge Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer op Facebook  Klik op link om naar Facebook te gaan!
 

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel
  Huisarts Henk van Dijk had maandag 30 september zijn laatste werkdag. Zijn opvolgster is Anne Floor van der Stoel.