Terug naar Nieuws

Triodos Bank financiert het Medisch Centrum

Gepubliceerd op:
Triodos Bank financiert het Medisch Centrum

Vanaf het begin van de besprekingen over het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer is de Triodos Bank de beoogde financier. Met Sander Kooiman van Triodos is van meet af aan een goed en intensief contact geweest, opdat de voorwaarden waaronder de financiering kan worden aangeboden voor de initiatiefnemers haalbaar zijn. Op 20 december 2016 werd de kredietovereenkomst ondertekend.

 

Jarenlang zijn de initiatiefnemers bezig geweest om een gezondheidscentrum te bouwen in Hoogezand-Sappemeer. Eigenlijk was al redelijk snel het voormalige schoolgebouw van het Aletta Jacobs College de beoogde locatie, maar steeds moest de aanschaf van het gebouw en de grond worden uitgesteld. Steeds was het de bedoeling om niet een projectontwikkelaar, een woningbouwvereniging, een pensioenfonds of welke buitenstaander dan ook eigenaar te laten worden van het gezondheidscentrum. We wilden het in eigen beheer doen, omdat we grip willen hebben en houden op de exploitatie. Maar dat maakte het niet eenvoudig. Er moet veel eigen geld in gestopt worden en ook sommige andere traditionele financieringsvoorwaarden waren niet aantrekkelijk. Daarom nam het realiseren van de plannen veel tijd in beslag. Maar het is uiteindelijk gelukt. De financiering kwam mede dankzij een coöperatieve insteek van Sander Kooiman en zijn Triodos Bank eind december tot stand. 

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst
Woensdag 22 november 2017 vond in Hotel Faber in Hoogezand de eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst tussen de zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer. Er waren 21 vertegenwoordigers van de betrokken zorgverleners aanwezig, die de eerste stap zetten naar besprekingen over de aandoeningen en de doelgroepen waarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Of eigenlijk nog beter: waarvan de samenwerkingsafspraken die er al zijn, vastgelegd worden, opdat ze voor iedereen - van patiënt tot zorgverzekeraar - inzichtelijk worden.
 

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking
Tijdens de 'Startbijeenkomst' van woensdag 18 oktober 2017 is afgesproken om eind november weer om de tafel te gaan en dan de samenwerking met en rondom de patiënt inhoudelijk vorm te geven. Dat zal op woensdag 22 november 2017 zijn. De bespreking wordt ook deze keer in één van de zalen van Hotel Faber in Hoogezand gehouden.