Terug naar Nieuws

Landelijke Monitor Proeftuinen

Gepubliceerd op:
Landelijke Monitor Proeftuinen

De afgelopen jaren zijn in veel regio’s samenwerkingsverbanden opgericht waarmee initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een betere gezondheid, kwaliteit van zorg en beheersing van de kosten ten behoeve van een bepaalde populatie; de zogeheten Triple Aim. In 2013 zijn voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op voordracht van zorgverzekeraars negen van dit soort samenwerkingsverbanden aangewezen als proeftuin ‘betere zorg met minder kosten’. 

Het RIVM monitort deze ontwikkelingen en ervaringen van deze proeftuinen. In april 2017 heeft het RIVM de Landelijke Monitor Proeftuinen gepubliceerd, waarin het onderzoek naar de resultaten en ervaringen van deze initiatieven en de daarop gebaseerde visies van de betrokken bestuurders zijn vastgelegd.

De proeftuinen zijn (van noord naar zuid):

  1. Friesland: het initiatief Friesland Voorop van de 24 Friese gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en de GGD Friesland met het Preventieprogramma 2017-2019. Het doel is om de vitaliteit van de Friese bevolking gericht en effectief te versterken. 
  1. Noord-Holland: binnen Samen Sterker in Zorg (SSiZ) is een regiovisie ontwikkeld voor de verschillende echelons in de GGZ. Doel is om vast te stellen welke patiëntengroepen zorg zouden moeten krijgen van de POH-GG, Basis-GGZ of de Specialistische GGZ. 
  2. Overijssel (Hardenberg e.o.): het initiatief Vitaal Vechtdal is een project gestart waarin op verzoek van zorg- en hulpverleners uit de regio studenten van het Alfa College uit Hardenberg samen met een automatiseringsbedrijf uit de regio een digitale sociale kaart app ontwikkelen. 
  3. Zuid-Holland (Alphen a.d. Rijn e.o.): het samenwerkingsverband Gezonde Zorg, Gezonde Regio (GZGR) ontwikkelt een kennisinfrastructuur, waarbij data van verschillende zorgaanbieders wordt geëxtraheerd en gekoppeld teneinde de effectiviteit van de zorg en de Triple Aim te optimaliseren.
  4. Gelderland (Arnhem e.o.): het samenwerkingsverband Populatiemanagement Eerstelijns Gezondheidszorg Regio Arnhem in Model (PELGRIM) werkt sinds 1 februari 2014 met de kaderarts bewegingsapparaat (KBA). De KBA ziet patiënten waar het voor de eigen huisarts onduidelijk is welke diagnose en/of behandeltraject nodig is, of de huisarts onvoldoende expertise heeft om de behandeling uit te voeren.
  5. Brabant (Eindhoven e.o.): het samenwerkingsverband Slimmer met Zorg (SmZ) introduceerde in 2015 het initiatief ‘Zelfhulp doe je samen’ om de bekendheid en het gebruik van zelfhulp en substitutie van 1ste naar de 0e lijn te stimuleren, door o.m. ondersteunend te zijn in het doorverwijzen naar zelfhulporganisaties. 
  6. Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen): het initiatief Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen is in september 2014 gestart met een farmacieproject, waarvan het doel is om op korte termijn besparingen te realiseren door substitutie van geneesmiddelen. 
  7. Limburg (Heerlen e.o.): in het samenwerkingsverband MijnZorg bieden vanuit het concept ‘Positieve Gezondheid’ 14 pluspraktijken sinds 2016 een totaalconcept van goede zorg. Het wordt gezien als een systeemvernieuwing om te komen tot de Triple Aim. 
  8. Limburg (Maastricht e.o.) in de proeftuin Blauwe Zorg wordt gewerkt aan de pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’ om het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’ te introduceren in vier (achterstands)buurten binnen de wijk Maastricht Noordoost. Er wordt de nadruk gelegd op ontschotting in functies en financiering. De zorg- en welzijnsprofessionals nemen de lead in het oppakken van verbeteringen.

Jerusalema Challenge

Jerusalema Challenge
 Jerusalema Challenge Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer op Facebook  Klik op link om naar Facebook te gaan!
 

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel
  Huisarts Henk van Dijk had maandag 30 september zijn laatste werkdag. Zijn opvolgster is Anne Floor van der Stoel.