Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer is open

Aan de Erasmusweg in Hoogezand is in het voormalige schoolgebouw van het Aletta Jacobs College een nieuw gezondheidscentrum gevestigd; het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Jarenlang is er door de initiatiefnemers hard gewerkt aan het interesseren van zorgverleners voor het aanbieden aan de patiënten van vijf huisartsenpraktijken van multidisciplinaire integrale samenwerking in en vanuit een gezamenlijk gebouw. Tegelijkertijd is geprobeerd de financiering rond te krijgen en met de gemeente afspraken te maken over de aankoop van het voormalige schoolgebouw. Uiteindelijk is dat allemaal in december 2016 gelukt. Voldoende zorgverleners waren geïnteresseerd, de financiering kon worden rondgemaakt, de besprekingen met de gemeente verliepen succesvol en de kavel met het gebouw kon worden aangekocht. 

Vanaf begin 2017 is hard gewerkt aan het verwijderen van alle afval in en rond het gebouw, het strippen van het gebouw en het klaar maken daarvan voor de verbouwing. Vervolgens zijn de tekeningen definitief gemaakt en zijn er besprekingen met de gemeente gevoerd over de uitstraling van het gebouw en de effecten op de woon- en leefomgeving van de bewoners aan de Erasmusweg. Vervolgens is na de zomer van 2017 begonnen met de wederopbouw van het gebouw. Intussen is een jaar lang, je zou kunnen zeggen 'dag en nacht', hard gewerkt aan de nieuwe indeling en inrichting van het gebouw. En met groot succes, want sinds 1 juli 2018 wordt opnieuw door de burger volop van het gebouw gebruik gemaakt. Nu niet, zoals voorheen door leerlingen van het Aletta Jacobs College, maar door de patiënten en de zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Het was helaas niet mogelijk om per 1 juli 2018 het gebouw volledig gereed op te leveren, zodat de afgelopen zomerperiode en ook de komende maanden nog wel hard gewerkt is en wordt. Maar daarvan hebben de patiënten en de zorgverleners in afnemende zin hinder van. In de loop van komend najaar zullen de verbouwwerkzaamheden afgerond worden en eind 2018 of begin 2019 zal het Medisch Centrum officieel geopend worden. Daarover zullen we u berichten, zodra we meer weten.

De kans op een succesvolle multidisciplinaire, integrale samenwerking en dus het effect van de samenwerking voor de burger (als patiënt, verzekerde en inwoner) is het grootst als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen op de gang, bij het koffieapparaat en tijdens de lunch of even bij elkaar kort de kamer binnen lopen. Dat nu zal vanaf deze zomer dagelijks en als vanzelfsprekend gebeuren in het MC Hoogezand-Sappemeer.

Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA

De zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgprogramma's en in het verlengde daarvan zorgpaden ontwikkelen. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma's en zorgpaden, deels zullen deze onder eigen beheer worden ontwikkeld. 

De ontwikkelen zorgprogramma's en zorgpaden zullen aandoeningsgericht zijn (zoals Hartfalen, Houdings- en Bewegingsapparaat, Gezamenlijk spreekuur dermatologie, Oncologie, Hoofdpijn), doelgroepgericht (zoals voor kwetsbare ouderen, kinder- en jeugdzorg, patiënten binnen de GGZ, verstandelijk gehandicapten, patiënten met neurologische aandoeningen) en gericht op preventie (bijv.: leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering, sportbeoefening, beweging).

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en beter een partner te kunnen zijn van o.a. zorgverzekeraars hebben zij de Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA opgericht. Op de pagina 'Coöperatie Transmurale Zorg M-G' leest u hierover meer informatie. 

De Zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer

Apotheek Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (A.M.B. de Vries-Bots en G.L. Kranenborg) La Luna Care Zorg & Welzijn
Fysiotherapiepraktijk Van Kasteel (A.W. van Kasteel) Buurtzorg Hoogezand-Noord
Huisartsenpraktijk H.J. Kramer TSN
Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk ZINN
Huisartsenpraktijk G.J. Jager Kinderfysiotherapie Meurs
Huisartsenpraktijk A. Wassiee & M.W. van Lacum  Podologie Van Maanen
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand (R.P. John) AVS - Adviesbureau Voeding en Sport
PPNN Logopediepraktijk Silke Korn
Accare  Sociaal Wijkteam West
Certe Humanitas DMH
SEDN