Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer in 2018 open

Aan de Erasmusweg 177 in Hoogezand wordt in het voormalige schoolgebouw van het Aletta Jacobs College een nieuw gezondheidscentrum gevestigd; het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Jarenlang is er door de initiatiefnemers hard gewerkt aan het interesseren van zorgverleners voor het aanbieden aan de patiënten van vijf huisartsenpraktijken van multidisciplinaire integrale samenwerking in en vanuit een gezamenlijk gebouw. Tegelijkertijd is geprobeerd de financiering rond te krijgen en met de gemeente afspraken te maken over de aankoop van het voormalige schoolgebouw. Uiteindelijk is dat allemaal in december 2016 gelukt. Voldoende zorgverleners waren geïnteresseerd, de financiering kon worden rondgemaakt, de besprekingen met de gemeente verliepen succesvol en het gebouw met de grond kon worden aangekocht. 

Vanaf begin dit jaar is hard gewerkt aan het verwijderen van alle afval in en rond het gebouw, het strippen van het gebouw en het klaar maken voor de verbouwing. De afgelopen maanden zijn de tekeningen definitief gemaakt en zijn er besprekingen met de gemeente gevoerd over de uitstraling van het gebouw en de effecten op de woon- en leefomgeving van de bewoners aan de Erasmusweg.

De kans op een succesvolle multidiscplinaire, integrale samenwerking en dus het effect van de samenwerking voor de burger (als patiënt, verzekerde en inwoner) is het grootst als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen op de gang, bij het koffieapparaat en tijdens de lunch of even bij elkaar kort de kamer binnen lopen. Het doel is om er voor te zorgen dat dit vanaf komend voorjaar (2018) dagelijks, als vanzelfsprekend, gebeurt in het MC Hoogezand-Sappemeer.

Zorgprogramma's, zorgpaden

De zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgprogramma's en in het verlengde daarvan zorgpaden ontwikkelen. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma's en zorgpaden, deels zullen deze onder eigen beheer worden ontwikkeld. 

De ontwikkelen zorgprogramma's en zorgpaden zullen aandoeningsgericht zijn (zoals Hartfalen, Houdings- en Bewegingsapparaat, Gezamenlijk spreekuur dermatologie, Oncologie, Hoofdpijn), doelgroepgericht (zoals voor kwetsbare ouderen, kinder- en jeugdzorg, patiënten binnen de GGZ, verstandelijk gehandicapten, patiënten met neurologische aandoeningen) en gericht op preventie (bijv.: leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering, sportbeoefening, beweging).

De Zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer

De initiatiefnemers

De overige zorgverleners

Apotheek 't Hooge Zand (A.M.B. de Vries-Bots) PPNN
Apotheek Kranenborg (G.L. Kranenborg) Accare
Fysiotherapiepraktijk Van Kasteel (A.W. van Kasteel) Buurtzorg Hoogezand-Noord
Huisartsenpraktijk H.J. Kramer La Luna Care Zorg & Welzijn
Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk ZINN
Huisartsenpraktijk G.J. Jager Kinderfysiotherapie Meurs
Huisartsenpraktijk A. Wassiee & M.W. van Lacum  Podologie Van Maanen
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand (R.P. John) AVS - Adviesbureau Voeding en Sport
  Certe
  Sociaal Team West
  Humanitas DMH