Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer

Welkom bij Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S)!

In dit centrum vind u vele zorgprofessionals onder één dak.

Huisartsen, apotheek, fysiotherapie, Certe, GGZ, wijkverpleging en het sociaal team hebben zich onder andere in dit centrum gevestigd.

Onder het kopje ‘zorgverleners’ vindt u het complete aanbod.

Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA

De zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgprogramma's en in het verlengde daarvan zorgpaden ontwikkelen. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma's en zorgpaden, deels zullen deze onder eigen beheer worden ontwikkeld. 

De ontwikkelen zorgprogramma's en zorgpaden zullen aandoeningsgericht zijn (zoals Hartfalen, Houdings- en Bewegingsapparaat, Gezamenlijk spreekuur dermatologie, Oncologie, Hoofdpijn), doelgroepgericht (zoals voor kwetsbare ouderen, kinder- en jeugdzorg, patiënten binnen de GGZ, verstandelijk gehandicapten, patiënten met neurologische aandoeningen) en gericht op preventie (bijv.: leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering, sportbeoefening, beweging).

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en beter een partner te kunnen zijn van o.a. zorgverzekeraars hebben zij de Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA opgericht. Op de pagina 'Coöperatie Transmurale Zorg M-G' leest u hierover meer informatie. 

De Zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer

Apotheek Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (A.M.B. de Vries, G.L. Kranenborg, T.I.C Brink, G. v.d. Veen, S.B.W. Oosterhof en M.H. den Boer) Huidkliniek Zaia
Fysiotherapiepraktijk Van Kasteel (A.W. van Kasteel) Buurtzorg Hoogezand-Noord
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand (R.P. John, J.A. Wind en J. v.d. Werf) TSN
DOK Huisartsenpraktijk Hoogezand (A.F. van der Stoel) ZINN
Huisartsenpraktijk G.J. Jager Kinderfysiotherapie Meurs
Huisartsenpraktijk A. Wassiee & M.W. van Lacum  Podologie Van Maanen
Huisartsenpraktijk Kieldiep (M. Dorgelo) AVS - Adviesbureau Voeding en Sport
PPNN Logopediepraktijk Silke Korn
Accare  Sociaal Wijkteam West
Certe Humanitas DMH
 SEDN (Röntgen en Echo)  VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)