Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer wordt officieel en feestelijk geopend

Aan de Erasmusweg in Hoogezand is sinds juli 2018 in het voormalige schoolgebouw van het Aletta Jacobs College een nieuw gezondheidscentrum gevestigd; het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer. Jarenlang is er door de initiatiefnemers hard gewerkt aan het interesseren van zorgverleners voor het aanbieden van multidisciplinaire integrale samenwerking in en vanuit een gezamenlijk gebouw. Dat heeft in december 2016 geleid tot de aankoop van het schoolgebouw, in 2017 en 2018 tot de verbouw daarvan en in juli 2018 tot de vestiging van de eerste zorgverleners; vervolgens volgden er meen gelukt. 

Alles valt samen op 19 januari 2019, de dag waarop het MC Hoogezand-Sappemeer officieel en feestelijk wordt geopend. Iedereen is van harte welkom in de middag; een aantal genodigden al in de ochtend.

Het programma ziet er als volgt uit:

- van 11.00 uur tot 11.30 uur worden de genodigde ontvangen;

- van 11.30 uur tot 12.00 uur volgt de officiële opening;

- van 12.00 uur tot 13.00 uur is er een officiële rondleiding;

- van 13.00 uur tot 16.00 uur is er de Open Dag voor alle geïnteresseerde patiënten, inwoners en andere belangstellenden.

De kans op een succesvolle multidisciplinaire, integrale samenwerking en dus het effect van de samenwerking voor de burger (als patiënt, verzekerde en inwoner) is het grootst als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen op de gang, bij het koffiezetapparaat en tijdens de lunch of als ze even bij elkaar kort de kamer binnen lopen. Dat gebeurt al vanaf de zomer van 2018 dagelijks en wordt dus zo langzamerhand een vanzelfsprekendheidin het MC Hoogezand-Sappemeer. Daar kunt u getuige van zijn!

Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA

De zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (MCH-S) zullen zorgprogramma's en in het verlengde daarvan zorgpaden ontwikkelen. Deels zal daarbij gebruik worden gemaakt van elders reeds ontwikkelde en toegepaste zorgprogramma's en zorgpaden, deels zullen deze onder eigen beheer worden ontwikkeld. 

De ontwikkelen zorgprogramma's en zorgpaden zullen aandoeningsgericht zijn (zoals Hartfalen, Houdings- en Bewegingsapparaat, Gezamenlijk spreekuur dermatologie, Oncologie, Hoofdpijn), doelgroepgericht (zoals voor kwetsbare ouderen, kinder- en jeugdzorg, patiënten binnen de GGZ, verstandelijk gehandicapten, patiënten met neurologische aandoeningen) en gericht op preventie (bijv.: leefstijlbeïnvloeding, gedragsverandering, sportbeoefening, beweging).

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren en beter een partner te kunnen zijn van o.a. zorgverzekeraars hebben zij de Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA opgericht. Op de pagina 'Coöperatie Transmurale Zorg M-G' leest u hierover meer informatie. 

De Zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer

Apotheek Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (A.M.B. de Vries-Bots en G.L. Kranenborg) La Luna Care Zorg & Welzijn
Fysiotherapiepraktijk Van Kasteel (A.W. van Kasteel) Buurtzorg Hoogezand-Noord
Huisartsenpraktijk H.J. Kramer TSN
Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk ZINN
Huisartsenpraktijk G.J. Jager Kinderfysiotherapie Meurs
Huisartsenpraktijk A. Wassiee & M.W. van Lacum  Podologie Van Maanen
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand (R.P. John) AVS - Adviesbureau Voeding en Sport
PPNN Logopediepraktijk Silke Korn
Accare  Sociaal Wijkteam West
Certe Humanitas DMH
SEDN