Terug naar Nieuws

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Gepubliceerd op:
Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Woensdag 22 november 2017 vond in Hotel Faber in Hoogezand de eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst tussen de zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer. Er waren 21 vertegenwoordigers van de betrokken zorgverleners aanwezig, die de eerste stap zetten naar besprekingen over de aandoeningen en de doelgroepen waarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Of eigenlijk nog beter: waarvan de samenwerkingsafspraken die er al zijn, vastgelegd worden, opdat ze voor iedereen - van patiënt tot zorgverzekeraar - inzichtelijk worden.

Deze Samenwerkingsbijeenkomsten zijn bedoeld om te overleggen over de zo gewenste 'multidisciplinaire, integrale samenwerking met en rondom de patiënt' die moet leiden tot betere gezondheid van de populatie, hogere ervaren kwaliteit van zorg en beheersbare, zo mogelijk lagere kosten van zorg en welzijn; de zgn. Triple Aim.

Op woensdag 13 december a.s. wordt hierop een vervolg gegeven. Dan komen de zorgverleners weer bij elkaar - opnieuw in Hotel Faber - en zullen ze nader met elkaar bespreken ten aanzien van welke aandoeningen en/of doelgroepen er behoefte is om meer met elkaar samen te werken dan nu al gebeurt. 

Wat ook tijdens de bijeenkomst van 22 november bleek was dat sommige vormen van samenwerking al lange tjid plaatsvinden en ook al tot voordelen op het terrein van gezondheid en kostenbeheersing leiden, maar nog onvoldoende voor de buitenwereld zichtbaar zijn. De komende maanden zal dan ook volop aandacht worden besteed aan het zichtbaar maken van dergelijke al lopende initiatieven.

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking
Tijdens de 'Startbijeenkomst' van woensdag 18 oktober 2017 is afgesproken om eind november weer om de tafel te gaan en dan de samenwerking met en rondom de patiënt inhoudelijk vorm te geven. Dat zal op woensdag 22 november 2017 zijn. De bespreking wordt ook deze keer in één van de zalen van Hotel Faber in Hoogezand gehouden.
 

Startbijeenkomst 18 oktober 2017

Startbijeenkomst 18 oktober 2017
Alweer een jaar geleden (26 oktober 2016) hebben de zorgverleners die destijds interesse toonden in een vestiging in het nieuw te bouwen Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer met elkaar kennis gemaakt in de grote zaal van Hotel Faber. Zij vertelden van hun visie op de ontwikkelingen in de zorg en de reden waarom zij een vestiging in het Medisch Centrum van toegevoegde waarde vinden.