Terug naar Nieuws

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Gepubliceerd op:
Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Woensdag 22 november 2017 vond in Hotel Faber in Hoogezand de eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst tussen de zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer. Er waren 21 vertegenwoordigers van de betrokken zorgverleners aanwezig, die de eerste stap zetten naar besprekingen over de aandoeningen en de doelgroepen waarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Of eigenlijk nog beter: waarvan de samenwerkingsafspraken die er al zijn, vastgelegd worden, opdat ze voor iedereen - van patiënt tot zorgverzekeraar - inzichtelijk worden.

Deze Samenwerkingsbijeenkomsten zijn bedoeld om te overleggen over de zo gewenste 'multidisciplinaire, integrale samenwerking met en rondom de patiënt' die moet leiden tot betere gezondheid van de populatie, hogere ervaren kwaliteit van zorg en beheersbare, zo mogelijk lagere kosten van zorg en welzijn; de zgn. Triple Aim.

Op woensdag 13 december a.s. wordt hierop een vervolg gegeven. Dan komen de zorgverleners weer bij elkaar - opnieuw in Hotel Faber - en zullen ze nader met elkaar bespreken ten aanzien van welke aandoeningen en/of doelgroepen er behoefte is om meer met elkaar samen te werken dan nu al gebeurt. 

Wat ook tijdens de bijeenkomst van 22 november bleek was dat sommige vormen van samenwerking al lange tjid plaatsvinden en ook al tot voordelen op het terrein van gezondheid en kostenbeheersing leiden, maar nog onvoldoende voor de buitenwereld zichtbaar zijn. De komende maanden zal dan ook volop aandacht worden besteed aan het zichtbaar maken van dergelijke al lopende initiatieven.

Jerusalema Challenge

Jerusalema Challenge
 Jerusalema Challenge Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer op Facebook  Klik op link om naar Facebook te gaan!
 

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel
  Huisarts Henk van Dijk had maandag 30 september zijn laatste werkdag. Zijn opvolgster is Anne Floor van der Stoel.