MC Hoogezand-Sappemeer

Waarom willen we überhaupt een gezondheidscentrum? Het zorglandschap is niet alleen landelijk, maar zeker ook in het Noorden volop in beweging. In de eerste lijn met de toenemende samenwerking tussen huisartsen onderling, tussen huisartsen en andere eersteljns disciplines, tussen de huisartsen en de medisch specialisten en tussen de eerstelijns disciplines en het sociale domein. Ook de verbinding tussen de hulpveleners in de somatische zorg en de geestelijke gezondheidszorg krijgt steeds meer aandacht. En natuurlijk niet te vergeten de verbinding tussen de hulpverleners en de patiënten, want steeds meer krijgen patiënten zeggenschap over de inrichting van de zorg.

Ook in de ziekenhuiszorg zijn er interessante ontwikkelingen die maken dat samenwerken steeds belangrijker wordt. Het Martini Ziekenhuis heeft een akkoord gesloten met Menzis als regionale dominante zorgverzekeraar over o.a. de verschuiving van zorg naar de eerste lijn. Het UMCG werkt samen met het OZG (Ommelander Ziekenhuis Groningen) aan het verschuiven van 2de lijns ziekenhuiszorg naar het OZG. Het OZG heeft de deuren van de locaties Delfzicht in Delfzijl en Sint Lucas in Winschoten gesloten en in juni 2018 in Scheemda de deuren van een nieuw ziekenhuisgebouw geopend. Dat nieuwe ziekenhuis wordt ook wel een interventieziekenhuis genoemd. Dat leidt er toe dat het OZG met de eerste lijn in de regio in gesprek is over verschuiving van zorg naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. De Treant Groep is druk bezig om de fusie tussen drie ziekenhuizen blijvend tot een succes te maken. En in de eerste lijn van Hoogezand-Sappemeer zijn zorgverleners in de somatische en geestelijke gezondheidszorg en in het sociale domein op zoek naar verbinding en naar multidisciplinaire, zo mogelijk integrale samenwerking, met en rondom de patiënt. 

Tal van ontwikkelingen die er toe leiden dat de eerstelijn van Hoogezand-Sappemeer haar krachten moet bundelen om de belangen van haar patiëntenpopulatie te kunnen dienen. Voor een enthousiaste, inspirerende en succesvolle multidisciplinaire samenwerking is een gezamenlijke vestiging onder één dak niet perse nodig. Maar, elders in het land is gebleken dat de kans op succes en dus het effect van de samenwerking voor de burger (als patiënt, verzekerde en inwoner) het grootst is als de hulpverleners elkaar vaak en informeel treffen, zodat er kort en effectief kan worden overlegd. Het (moeten) plannen van een bespreking levert vaak een barrière en dus vertraging op. Elkaar even treffen op de gang, bij het koffieapparaat en tijdens de lunch of even bji elkaar kort de kamer binnen lopen, leveren vaak snel resultaat op.

Daarom hebben in Hoogezand-Sappemeer enkele initiatiefnemers jaren geleden al bedacht dat er behoefte is aan een nieuw gezondheidscentrum in Hoogezand-Sappemeer. En intussen hebben diverse zorgverleners dit intitiatief omarmd door zich ook in het Medisch Centrum aan de Erasmusweg te willen vestigen. Het MC Hoogezand-Sappemeer heeft op 2 juli 2018 de deuren geopend. De officiële opening staat gepland voor eind 2018 of begin 2019.