Nieuws

Jerusalema Challenge

Jerusalema Challenge
 Jerusalema Challenge Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer op Facebook  Klik op link om naar Facebook te gaan!
 

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel

Afscheid Huisarts Henk van Dijk | Welkom Huisarts Anne Floor van der Stoel
  Huisarts Henk van Dijk had maandag 30 september zijn laatste werkdag. Zijn opvolgster is Anne Floor van der Stoel.    
 

Huisarts Kramer neemt afscheid

Huisarts Kramer neemt afscheid
  In april heeft huisarts Kramer zijn praktijk overgedragen aan huisartsen Judith Wind en Janneke van der Werf.
 

Bezoek van Minister Bruins

Bezoek van Minister Bruins
  Op 6 maart bracht Minister voor Medische zorg en Sport Bruno Bruins een werkbezoek aan het MCH-S.
 

Officiële opening!

Officiële opening!
  Op 19 januari 2019 is het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer officieel geopend door burgemeester Hogendoorn.
 

Beste Apotheek van Nederland is gevestigd in het MCH-S

Beste Apotheek van Nederland is gevestigd in het MCH-S
  In december is Apotheek Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer verkozen tot beste apotheek van Nederland.
 

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst
Woensdag 22 november 2017 vond in Hotel Faber in Hoogezand de eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst tussen de zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer. Er waren 21 vertegenwoordigers van de betrokken zorgverleners aanwezig, die de eerste stap zetten naar besprekingen over de aandoeningen en de doelgroepen waarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Of eigenlijk nog beter: waarvan de samenwerkingsafspraken die er al zijn, vastgelegd worden, opdat ze voor iedereen - van patiënt tot zorgverzekeraar - inzichtelijk worden.
 

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking
Tijdens de 'Startbijeenkomst' van woensdag 18 oktober 2017 is afgesproken om eind november weer om de tafel te gaan en dan de samenwerking met en rondom de patiënt inhoudelijk vorm te geven. Dat zal op woensdag 22 november 2017 zijn. De bespreking wordt ook deze keer in één van de zalen van Hotel Faber in Hoogezand gehouden.
 

Startbijeenkomst 18 oktober 2017

Startbijeenkomst 18 oktober 2017
Alweer een jaar geleden (26 oktober 2016) hebben de zorgverleners die destijds interesse toonden in een vestiging in het nieuw te bouwen Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer met elkaar kennis gemaakt in de grote zaal van Hotel Faber. Zij vertelden van hun visie op de ontwikkelingen in de zorg en de reden waarom zij een vestiging in het Medisch Centrum van toegevoegde waarde vinden. 
 

Landelijke Monitor Proeftuinen

Landelijke Monitor Proeftuinen
De afgelopen jaren zijn in veel regio’s samenwerkingsverbanden opgericht waarmee initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een betere gezondheid, kwaliteit van zorg en beheersing van de kosten ten behoeve van een bepaalde populatie; de zogeheten Triple Aim. In 2013 zijn voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op voordracht van zorgverzekeraars negen van dit soort samenwerkingsverbanden aangewezen als proeftuin ‘betere zorg met minder kosten’. 
 

Triodos Bank financiert het Medisch Centrum

Triodos Bank financiert het Medisch Centrum
Vanaf het begin van de besprekingen over het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer is de Triodos Bank de beoogde financier. Met Sander Kooiman van Triodos is van meet af aan een goed en intensief contact geweest, opdat de voorwaarden waaronder de financiering kan worden aangeboden voor de initiatiefnemers haalbaar zijn. Op 20 december 2016 werd de kredietovereenkomst ondertekend.  
 

Zeer inspirerende bijeenkomst van zorgverleners MC Hoogezand-Sappemeer

Zeer inspirerende bijeenkomst van zorgverleners MC Hoogezand-Sappemeer
Na afloop waren de reacties eensgezind enthousiast: iedereen vond de bijeenkomst van 26 oktober 2016 in Hotel Faber in Hoogezand-Sappemeer met de zorgverleners die de intentie hebben om zich te vestigen in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum aan de Erasmusweg in Hoogezand-Sappemeer zeer inspirerend. Het werd de kick-off van een samenwerking tussen hulpverleners van diverse disciplines die moet leiden tot een betere samenwerking tussen hulpverleners in de zorg onderling en met hulpverleners in het sociale domein.