Terug naar Nieuws

Startbijeenkomst 18 oktober 2017

Gepubliceerd op:
Startbijeenkomst 18 oktober 2017

Alweer een jaar geleden (26 oktober 2016) hebben de zorgverleners die destijds interesse toonden in een vestiging in het nieuw te bouwen Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer met elkaar kennis gemaakt in de grote zaal van Hotel Faber. Zij vertelden van hun visie op de ontwikkelingen in de zorg en de reden waarom zij een vestiging in het Medisch Centrum van toegevoegde waarde vinden. 

Het werd een indrukwekkende en insprirende bijeenkomst. Het leverde voor de Triodios Bank een mooie conlusie op: als geldverstrekker wil je zo'n initiatief mogelijk maken. Er is sindsdien veel gebeurd, maar we zijn als groep zorgverleners niet meer bij elkaar geweest. Woensdag 18 oktober 2017 zijn we echt van start gegaan met de ontwikkeling van zorgpaden en innovaties ten behoeve de patiëntenpopulatie van MC Hoogezand-Sappemeer. Het werd een zogenoemde startbijeenkomst waarbij zowel de ontwikkelingen in de zorg en de amibities nog eens werden besproken als een begin gemaakt met een open discussie over de samenwerking die in en vanuit het Medisch Centrum kan worden gerealiseerd. Het was de eerste bijeenkomst van een reeks van besprekingen over zorgprogramma's en -paden, samenwerkingsideeën en innovaties. Van (bijna) alle zorgverleners was een vertegenwoordiging aanwezig in Hotel Faber aan de Meint Veningastraat 123 in Hoogezand. De organisatie was in handen van het bestuur van de Coöperatie Eerstelijns Zorg Hoogezand-Sappemeer UA (gevormd door de bij het MC betrokken huisartsen). 

Het programma zag er als volgt uit:

17.00 - 17.30 uur   Inloop (soep en broodjes)

17.30 – 17.40 uur  Welkom, inleiding, stand van zaken

17.40 – 17.45 uur  De website

17.45 – 17.55 uur  Verschuiving van zorg

17.55 – 18.05 uur  Negen proeftuinen in Nederland

18.05 – 18.10 uur  De Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA

18.10 – 18.15 uur  De patiënt doet mee

18.15 – 19.00 uur  Welke initiatieven willen wij ontplooien?

19.00 – 19.15 uur  Procedurele afspraken voor het vervolg

19.15 – 19.30 uur  Reservering voor uitloop

 

We hebben ons keurig aan de begintijd en eindtijd gehouden. Het werd wederom een inspirerende bijeenkomst die werd afgesloten met de afspraak dat we over vier weken (medio november) weer bij elkaar komen om de ideeën over de samenwerking die ook tijdens deze startbijeenkomst opkwamen, nader te bespreken en uit te werken. Ook deze volgende bijeenkomst zal in Hotel Faber worden gehouden.

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst

Eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst
Woensdag 22 november 2017 vond in Hotel Faber in Hoogezand de eerste Inhoudelijke Samenwerkingsbijeenkomst tussen de zorgverleners van het MC Hoogezand-Sappemeer. Er waren 21 vertegenwoordigers van de betrokken zorgverleners aanwezig, die de eerste stap zetten naar besprekingen over de aandoeningen en de doelgroepen waarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen en moeten worden. Of eigenlijk nog beter: waarvan de samenwerkingsafspraken die er al zijn, vastgelegd worden, opdat ze voor iedereen - van patiënt tot zorgverzekeraar - inzichtelijk worden.
 

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking

Eerste sessie zorginhoudelijke samenwerking
Tijdens de 'Startbijeenkomst' van woensdag 18 oktober 2017 is afgesproken om eind november weer om de tafel te gaan en dan de samenwerking met en rondom de patiënt inhoudelijk vorm te geven. Dat zal op woensdag 22 november 2017 zijn. De bespreking wordt ook deze keer in één van de zalen van Hotel Faber in Hoogezand gehouden.