Coöperatie Transmurale Zorg M-G

De zorgverleners van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (hierna ook: MCH-S) willen een zeer breed pallet aan zorg aanbieden aan de inwoners van Hoogezand-Sappemeer en omstreken. Er wordt volledig ingespeeld op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in het sociale domein. Dat betekent dat er meer dan - wat tegenwoordig genoemd wordt - anderhalvelijnszorg wordt aangeboden; namelijk basisziekenhuiszorg in een lokale setting. Voorts wordt ingespeeld op de hervorming van de langdurige zorg door de wijkverpleegkundige zorg en de ouderenzorg zoveel mogelijk vanuit het MCH-S te regisseren en de samenwerking tussen de nuldelijn, de eerstelijns-, tweedelijns en derdelijns zorgverleners als ook de gemeente en de patiëntenorganisatie zoveel mogelijk in en vanuit het MCH-S te coördineren.

Daartoe is vanuit de initiatiefnemers van het Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer de Coöperatie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA opgericht. Onder leiding en verantwoordelijkheid van de Coöperatie vinden er besprekingen plaats die moeten leiden tot transmurale zorgprogramma's (zorgpaden). Het is de bedoeling dat - op termijn - deze zorgprogramma's onderdeel gaan uitmaken van de zorginkoop door zorgverzekeraars. De hoofdcontractant van de transmurale zorgprogramma’s zal zijn dan de Coöperatie.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
- voorzitter: Rowell John, huisarts; 
- penningmeester: Goeman Kranenborg, apotheker; 
- secretaris: Bart Doornbusch;
- lid: Els Dieleman, psycholoog;
- lid: Albert van Kasteel, fysiotherapeut.

De Coöperatie heeft van de Provincie Groningen een subsidie verkregen om het proces dat moet leiden tot het realiseren van de beoogde integrale transmurale samenwerking tussen de bij de patiënten betrokken zorgverleners.